Κατηγορίες: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - Αγιογραφία - 3ο Μάθημα - Ζωοδότης Χριστός (Αυγοτέμπερα) (DVD)

Μαθήματα Αγιογραφίας: Ο Ζωοδότης Χριστός

  -Τα Χρώματα          -Το Φωτοστέφανο
  -Οι Προπλασμοί,    -1ο, 2ο, 3ο Φως
  -Η Χρυσοκονδυλιά -Το Σάρκώμα
  -1ο, 2ο, 3ο Φώς     -Οι Ψυμιθιές
  -Τα Γράμματα κ.λ. π.
.
  Δημιουργήστε με την πιο ευγενική Τέχνη της Ορθοδοξίας.

  -Με την αγορά θα λάβετε με E-mail 2 εικόνες του μαθήματος σε .jpg για εκτύπωση.

Αποκτήστε μαζί τα 3 DVDs της Αγιογραφίας σε μία θήκη

  Δείτε με εικόνες τις ενότητες του μαθήματος: 'Ο Ζωοδότης Χριστός

Πως συμπληρώνω τη φόρμα παραγγελίας;


Προσθήκη στο καλάθι (Τιμή: 17 €)

Δείτε το καλάθι αγορών σας.