Πορτραίτα

''Παναγιώτης & Φάνης'' Ελαιογρ. 50 Χ 70