Πορτραίτα

Γερόντισσα Γαβριηλία Ελαιογρ 40 Χ 50 εκ.