Τμήματα: Παιδική Ζωγραφική, τμήματα Δημοτικού

Ένας κόσμος γεμάτος γνώση και χρώμα αναδύεται μέσα από τον ψυχισμό των παιδιών.

Ας τους δώσουμε σήμερα την ευκαιρία να θωρακίσουν τη ψυχική ισορροπία μέσα από την δημιουργική έκφραση. Ας τα προστατέψουμε τώρα από τον αυριανό “πεζό ρεαλισμό” της σύγχρονης κοινωνίας που επιτρέψαμε να υπάρχει. Ας πάψουμε να τα ωθούμαι τεχνοκρατικά, δημιουργώντας νέους γιάπις.

Η επαφή με το χρώμα, ο τρόπος δουλειάς, όλο αυτό το παιχνίδι της δημιουργίας, βοηθά στην ανάπτυξη της δημιουργικής φαντασίας των παιδιών.

Η προσπάθεια, η ολοκλήρωση ενός έργου και η αποκάλυψη της εικόνας, ενισχύουν επωφελώς την αυτοπεποίθηση τους.

Στο ολιγομελές παιδικό τμήμα του Δημοτικού, το μάθημα είναι και παιχνίδι και γνώση. “Εξ' απαλών ονύχων” θα διδαχθεί όσα και ο ενήλικας, ώστε σε βάθος χρόνου, προοδευτικά και ανώδυνα θα μετατραπεί το παιχνίδι σε εικαστικό δημιούργημα

Δώστε τους σήμερα τη δυνατότητα αυτή.