Τμήματα: Δημοτικού

Παιδική Ζωγραφική: Η επαφή με το χρώμα, ο τρόπος δουλειάς, όλο το παιχνίδι της δημιουργίας, βοηθά στην ανάπτυξη της δημιουργικής φαντασίας του παιδιού.

Η πρόσπάθεια, η ολοκλήρωση ενός ζωγραφικού έργου και η αποκάλυψη της εικόνας ενισχύουν την αυτοπεποίθηση του παιδιού. Τη θωρακίζουν μπροστά στον αυριανό πεζό ρεαλισμό της ζωής.