Ντουγραματζή Μαρία


Προσωπικά έργα

'Νυκτερινό'  Ελαιογραφία
'Χιονισμένο'   Ελαιοηραφία
'Μαγιάτικο'  Ελαιογραφία
Elaiografia  35 X 70
Elaiografia  40 X 70