Μπαλούμη ΆνναΠροσωπικά έργα

'Χρώματα' Ελαιογραφία 60 Χ 80
'Νούφαρα' Ελαιογραφία 50 Χ 70
'Αιγαίο' Μικτή Τεχνική 70 Χ 100 τμήμα έργου
'Μπαρ' Σπάτουλα
'Ν. Φύση' Ελαιογραφία
'Αυλή' Σπάτουλα
'Καλύβα' Σπάτουλα
'Παιδί με καπέλο' Ελαιογραφία
'Μαζί με πηλό' Ελαιογραφία
'Καστοριά' Ελαιογραφία
'Νάξος' Ελαιογραφία