Κωνσταντινίδου Ελένη
Προσωπικά έργα

'Ανάπαυλα' Σπάτουλα
'Φύση' Ελαιογραφία
'Το Κόκκινο Καπέλο' Ελαιογραφία 50 Χ 70
'Καλοκαίρι' Ελαιογραφία
'Σκόπελος' Σπάτουλα
'Χιονισμέςνο'  50 Χ 70
'Γεύσεις' Ελαιογραφία 40 Χ 50
'Άνοιξη' Ελαιογρ.  60 Χ 80
'Κάρμεν' Ελαιογραφία
'Το είδωλο' Ελαιογραφία
'Γεύσεις' Ελαιογραφία
'...Ποτέ' Ελαιογραφία