Αναδρομική έκθεση Ζωγραφικής της Αγγελικής

Κρίνα 40 Χ 50 εκ