Αναδρομική έκθεση Ζωγραφικής της Αγγελικής

Μάτια αθωότητας 40 Χ 40 εκ.