Αναδρομική έκθεση Ζωγραφικής της Αγγελικής

Ν. Φύση 40 Χ 50 εκ. Ελαιογραφ.