ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

Με την ορφάνια η ζωή σε καλωσόρισε κι ό,τι μικρό σου χάρισε ή λιγοστό μ' απλοχεριά η αγάπη σου το στ