2005/4ος Έκθεση των τμημάτων στην Αίθουσα Τέχνης ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ

Πανοραμικό
Αριστερά
Δεξιά