Εκθεση Ζωγραφικής ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΒΛΑΧΟΥ 'Γεύσεις και Χρώματα'

'Χρυσός Καρπός 1' Ελαιογραφία
'Χρυσός Καρπός 2' Ελαιογραφία
'3 Χάριτες' Ελαιογρ
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία
Ελαιογραφία